Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Maria Burska
ul. Bystrzycka 16,
91-728 Łódź
tel. 664 365 410
e-mail: annaburska@gambi.pl

Pomoc prawna on-line

 

Kancelaria Adwokacka Anny Marii Burskiej świadczy również usługi on-line, co umożliwia np. uzyskanie porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub wzoru umowy bez konieczności osobistego spotkania się.

Kontakt odbywa się bowiem drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila annaburska@gambi.pl

Uzyskanie pomocy prawnej w tym zakresie jest proste i szybkie. Kancelaria stosuje techniczne zabezpieczenia systemu komputerowego, służące zapewnieniu poufności przekazywanych informacji. Zgodnie z ustawą o adwokaturze adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej.

 

 

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

1. przesłać e-mail na adres annaburska@gambi.plzawierający pytanie do prawnika wraz z opisem swojego problemu prawnego,
2. oczekiwać e-maila zwrotnego potwierdzającego odebranie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę oraz terminem jej realizacji,

3. dokonać wpłaty na konto:

mBank nr:  57114020040000310266081152

jeżeli akceptują Państwo warunki wykonania usługi adwokackiej,

4. czekać na e-mail zawierający odpowiedź na przedstawione zapytanie.

 

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej            w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony), o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie.

Wraz z opinią prawną – poradą- Kancelaria przesyła faktury VAT -tylko listownie